část obce Hrádek

Identifikace

ICZUJ: 545171
KODCOB: 168220
ID31: 9539
ID32: 9539
GPS: JTSK (Y, X): 742754, 1184398
S-42 (Y, X): 3476956.256, 5410670.690
UTM (Y, X): 476842.0688, 5408367.2710
Šířka/Délka: 48° 49' 40.2697985300", 14° 41' 4.0991422870"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRÁDEK v r. 1869-1910 osada obce Pěčín v okr. Budějovice, v r. 1921-1930 osada obce Pěčín v okr. České Budějovice, v r. 1950 osada obce Pěčín v okr. Trhové Sviny, od r. 1961 část obce Trhové Sviny v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Häusles
část obce Hrádek

Nadřazená místa

obec Trhové Sviny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!