část obce Slavče

Identifikace

ICZUJ: 545023
KODCOB: 149918
ID31: 9510
ID32: 9510
GPS: JTSK (Y, X): 748257, 1187017
S-42 (Y, X): 3471836.014, 5407365.548
UTM (Y, X): 471723.9121, 5405063.4760
Šířka/Délka: 48° 47' 52.5148911800", 14° 36' 53.8775267800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SLAVČE v r. 1869-1890 osada obce Mohuřice v okr. Budějovice, v r. 1900-1910 obec v okr. Budějovice, v r. 1921-1930 obec v okr. České Budějovice, v r. 1950 obec v okr. Trhové Sviny, od r. 1961 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Slabsch
část obce Slavče
část obce Slawtsch

Nadřazená místa

obec Slavče

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!