část obce Ločenice

Identifikace

ICZUJ: 544809
KODCOB: 086304
ID31: 9450
ID32: 9450
GPS: JTSK (Y, X): 754229, 1183250
S-42 (Y, X): 3465429.106, 5410332.801
UTM (Y, X): 465319.6134, 5408029.5210
Šířka/Délka: 48° 49' 27.4003978900", 14° 31' 39.0401330300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LOČENICE v r. 1869-1910 obec v okr. Budějovice, v r. 1921-1930 obec v okr. České Budějovice, v r. 1950 obec v okr. Trhové Sviny, od r. 1961 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Ločenice

Nadřazená místa

obec Ločenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1787-1790), 7722, matrika narozených
Matrika (1791-1802), 7723, matrika narozených
Matrika (1803-1820), 7724, matrika narozených
Matrika (1809-1820), 7725, matrika narozených
Matrika (1821-1879), 7726, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1787-1790), 7722, matrika oddaných
Matrika (1791-1802), 7727, matrika oddaných
Matrika (1803-1820), 7728, matrika oddaných
Matrika (1821-1910), 7729, matrika oddaných
Matrika (1848-1872), 9047, matrika oddaných
Matrika (1787-1790), 7722, matrika zemřelých
Matrika (1791-1802), 7730, matrika zemřelých
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1803-1824), 7731, matrika zemřelých
Matrika (1811-1824), 7732, matrika zemřelých
Matrika (1824-1910), 7733, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1787-1823), 7734, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!