část obce Libníč

Identifikace

ICZUJ: 535800
KODCOB: 083038
ID31: 9431
ID32: 9431
GPS: JTSK (Y, X): 750129, 1161870
S-42 (Y, X): 3466744.043, 5432062.744
UTM (Y, X): 466634.0145, 5429750.6120
Šířka/Délka: 49° 1' 11.0675046900", 14° 32' 37.1086487000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBNÍČ v r. 1869-1910 pod názvem Libnič obec v okr. Budějovice, v r. 1921-1930 obec v okr. České Budějovice, v r. 1950 obec v okr. České Budějovice-okolí, v r. 1961-1975 obec v okr. České Budějovice, 1.1.1976-23.11.1990 část obce Rudolfov v okr. České Budějovice, od 24.11.1990 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Libníč

Nadřazená místa

obec Libníč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1615-1630), 2711, matrika narozených
Matrika (1644-1646), 2712, matrika narozených
Matrika (1647-1649), 2713, matrika narozených
Matrika (1650-1660), 2714, matrika narozených
Matrika (1662-1672), 2715, matrika narozených
Matrika (1673-1695), 2716, matrika narozených
Matrika (1696-1715), 2717, matrika narozených
Matrika (1716-1726), 2718, matrika narozených
Matrika (1726-1734), 2719, matrika narozených
Matrika (1734-1741), 2720, matrika narozených
Matrika (1742-1749), 2721, matrika narozených
Matrika (1750-1759), 2722, matrika narozených
Matrika (1760-1768), 2723, matrika narozených
Matrika (1769-1785), 2724, matrika narozených
Matrika (1785-1814), 5218, matrika narozených
Matrika (1815-1897), 5219, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1644-1646), 2764, matrika oddaných
Matrika (1647-1661), 2765, matrika oddaných
Matrika (1662-1695), 2766, matrika oddaných
Matrika (1696-1721), 2767, matrika oddaných
Matrika (1722-1738), 2768, matrika oddaných
Matrika (1738-1754), 2769, matrika oddaných
Matrika (1755-1794), 2770, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1785-1884), 5220, matrika oddaných
Matrika (1683-1734), 2801, matrika zemřelých
Matrika (1696-1717), 2802, matrika zemřelých
Matrika (1734-1782), 2803, matrika zemřelých
Matrika (1783-1784), 2804, matrika zemřelých
Matrika (1786-1837), 5221, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!