část obce Dobšice

Identifikace

ICZUJ: 536199
KODCOB: 028070
ID31: 9314
ID32: 9314
GPS: JTSK (Y, X): 751510, 1139657
S-42 (Y, X): 3462516.094, 5453914.380
UTM (Y, X): 462407.7865, 5451593.3480
Šířka/Délka: 49° 12' 57.5092604700", 14° 29' 1.6980827520"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOBŠICE v r. 1869-1950 obec v okr. Týn nad Vltavou, v r. 1961-1975 obec v okr. České Budějovice, 1.1.1976-23.11.1990 část obce Žimutice v okr. České Budějovice, od 24.11.1990 obec v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Dobšice

Nadřazená místa

obec Dobšice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1782-1802), 9061, matrika narozených
Matrika (1792-1827), 9073, matrika narozených
Matrika (1816-1850), 8956, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1837-1857), 9063, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Matrika (1858-1881), 9064, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1851-1889), 8964, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1874-1923), 9023, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!