část obce České Budějovice 4

Identifikace

ICZUJ: 544256
KODCOB: 403890
ID31: 9277
ID32: 9277
GPS: JTSK (Y, X): 754090, 1165628
S-42 (Y, X): 3463299.449, 5427826.210
UTM (Y, X): 463190.8238, 5425515.8040
Šířka/Délka: 48° 58' 53.2267852400", 14° 29' 48.9593212000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 v r. 1869-1950 viz Vráto, v r. 1961-1970 pod názvem Nové Vráto část obce České Budějovice v okr. České Budějovice, od 1.10.1970 část obce České Budějovice v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce České Budějovice 4
část obce Nové Vráto

Nadřazená místa

obec Bohemo-Budvicium
obec Böhmisch-Budweis
obec Budějovice
obec Budweis
obec České Budějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1848-1872), 9047, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!