část obce České Budějovice 1

Identifikace

ICZUJ: 544256
KODCOB: 403865
ID31: 9274
ID32: 9274
GPS: JTSK (Y, X): 755832, 1166165
S-42 (Y, X): 3461641.003, 5427069.503
UTM (Y, X): 461533.0524, 5424759.4040
Šířka/Délka: 48° 58' 28.3686673700", 14° 28' 27.6567546100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 v r. 1869-1970 viz České Budějovice, od 1.10.1970 část obce České Budějovice v okr. České Budějovice

Alternativní názvy

část obce Budějovice
část obce České Budějovice 1

Nadřazená místa

obec Bohemo-Budvicium
obec Böhmisch-Budweis
obec Budějovice
obec Budweis
obec České Budějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1888-1894), Příbram 84, matrika zemřelých
Matrika (1890-1915), Mnichovice 19, matrika zemřelých
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých
Matrika (1908-1923), Vrapice 42, matrika zemřelých
Matrika (1919-1927), Kladno 71, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!