část obce Veclov

Identifikace

ICZUJ: 542458
KODCOB: 161195
ID31: 9252
ID32: 9252
GPS: JTSK (Y, X): 798129, 1025263
S-42 (Y, X): 3401558.450, 5561375.244
UTM (Y, X): 401474.9564, 5559010.4460
Šířka/Délka: 50° 10' 30.3545011900", 13° 37' 12.7135326300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VECLOV v r. 1869 osada obce Svojetín v okr. Rakovník, v r. 1880-1950 obec v okr. Rakovník, od r. 1961 část obce Svojetín v okr. Rakovník

Alternativní názvy

část obce Veclov
část obce Wetzlau

Nadřazená místa

obec Svojetín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1676-1734), Kněževes 1, matrika narozených
Matrika (1735-1809), Kněževes 2, matrika narozených
Matrika (1739-1810), Kněževes 2, matrika narozených
Matrika (1746-1820), Kněževes 3, matrika narozených
Matrika (1784-1840), Kněževes 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1687-1734), Kněževes 1, matrika oddaných
Matrika (1735-1810), Kněževes 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1837), Kněževes 18, matrika oddaných
Matrika (1676-1734), Kněževes 1, matrika zemřelých
Matrika (1735-1784), Kněževes 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!