část obce Přílepy

Identifikace

ICZUJ: 565261
KODCOB: 136042
ID31: 9226
ID32: 9226
GPS: JTSK (Y, X): 798094, 1031096
S-42 (Y, X): 3402343.385, 5555593.909
UTM (Y, X): 402259.5720, 5553231.4660
Šířka/Délka: 50° 7' 23.7654108700", 13° 37' 57.5964650300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘÍLEPY v r. 1869-1979 obec v okr. Rakovník, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Kněževes v okr. Rakovník, od 24.11.1990 obec v okr. Rakovník

Alternativní názvy

část obce Přílepy

Nadřazená místa

obec Přílepy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1625-1663), Rakovník 1, matrika narozených
Matrika (1663-1691), Rakovník 2, matrika narozených
matrika (1664-1695), Železná 1, matrika narozených
Matrika (1676-1734), Kněževes 1, matrika narozených
matrika (1696-1749), Železná 2, matrika narozených
matrika (1725-1749), Železná 2, matrika narozených
Matrika (1735-1809), Kněževes 2, matrika narozených
Matrika (1739-1810), Kněževes 2, matrika narozených
Matrika (1746-1820), Kněževes 3, matrika narozených
matrika (1750-1770), Železná 3, matrika narozených
matrika (1771-1784), Železná 4, matrika narozených
Matrika (1784-1845), Kněževes 9, matrika narozených
Matrika (1846-1864), Kněževes 10, matrika narozených
Matrika (1865-1917), Kněževes 31, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1641-1666), Rakovník 1, matrika oddaných
matrika (1664-1695), Železná 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1689), Rakovník 2, matrika oddaných
Matrika (1687-1734), Kněževes 1, matrika oddaných
matrika (1696-1749), Železná 2, matrika oddaných
Matrika (1735-1810), Kněževes 2, matrika oddaných
matrika (1750-1770), Železná 3, matrika oddaných
matrika (1771-1784), Železná 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1862), Kněževes 16, matrika oddaných
Matrika (1862-1903), Kněževes 29, matrika oddaných
Matrika (1899-1929), ev. Kladno 1, matrika oddaných
Matrika (1661-1664), Rakovník 1, matrika zemřelých
Matrika (1665-1689), Rakovník 2, matrika zemřelých
Matrika (1676-1734), Kněževes 1, matrika zemřelých
matrika (1689-1695), Železná 1, matrika zemřelých
matrika (1696-1749), Železná 2, matrika zemřelých
Matrika (1735-1784), Kněževes 4, matrika zemřelých
matrika (1750-1770), Železná 3, matrika zemřelých
matrika (1771-1784), Železná 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1861), Kněževes 21, matrika zemřelých
Matrika (1862-1924), Kněževes 35, matrika zemřelých
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1840-1860), Železná 26, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1840-1860), Železná 26, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1855-1868), Železná 25, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!