část obce Milý

Identifikace

ICZUJ: 565466
KODCOB: 095249
ID31: 9201
ID32: 9201
GPS: JTSK (Y, X): 779758, 1021479
S-42 (Y, X): 3419293.959, 5567491.098
UTM (Y, X): 419203.2435, 5565123.8120
Šířka/Délka: 50° 13' 57.9116849300", 13° 52' 1.6240141660"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MILÝ v r. 1869-1910 pod názvem Milé obec v okr. Slaný, v r. 1921-1930 obec v okr. Slaný, v r. 1950 obec v okr. Nové Strašecí, v r. 1961-1979 obec v okr. Rakovník, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Srbeč v okr. Rakovník, od 24.11.1990 obec v okr. Rakovník

Alternativní názvy

část obce Milá
část obce Milé
část obce Millay
část obce Milý

Nadřazená místa

obec Milý

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1654-1667), 32/2, matrika narozených
Matrika (1778-1787), Mšec 5, matrika narozených
Matrika (1784-1798), Srbeč 1, matrika narozených
Matrika (1799-1852), Srbeč 5, matrika narozených
Matrika (1871-1903), Srbeč 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1654-1784), 32/4, matrika oddaných
Matrika (1778-1787), Mšec 6, matrika oddaných
Matrika (1784-1798), Srbeč 1, matrika oddaných
Matrika (1800-1861), Srbeč 5, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1688-1777), 32/5, matrika zemřelých
Matrika (1778-1787), Mšec 7, matrika zemřelých
Matrika (1784-1798), Srbeč 1, matrika zemřelých
Matrika (1799-1858), Srbeč 5, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!