část obce Povlčín

Identifikace

ICZUJ: 542075
KODCOB: 095133
ID31: 9200
ID32: 9200
GPS: JTSK (Y, X): 795368, 1023150
S-42 (Y, X): 3404025.379, 5563826.239
UTM (Y, X): 403940.8811, 5561460.4440
Šířka/Délka: 50° 11' 51.1155735700", 13° 39' 14.7714373000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POVLČÍN v r. 1869-1910 pod názvem Pavlčín osada obce Milostín v okr. Rakovník, od r. 1921 část obce Milostín v okr. Rakovník

Alternativní názvy

část obce Pavlčín
část obce Povlčín
část obce Povltschin

Nadřazená místa

obec Milostín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1676-1718), Mutějovice 1, matrika narozených
Matrika (1676-1734), Kněževes 1, matrika narozených
Matrika (1718-1738), Mutějovice 2, matrika narozených
Matrika (1718-1758), Mutějovice 2, matrika narozených
Matrika (1735-1809), Kněževes 2, matrika narozených
Matrika (1738-1784), Mutějovice 3, matrika narozených
Matrika (1739-1810), Kněževes 2, matrika narozených
Matrika (1746-1820), Kněževes 3, matrika narozených
Matrika (1758-1784), Mutějovice 3, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1676-1725), Mutějovice 1, matrika oddaných
Matrika (1687-1734), Kněževes 1, matrika oddaných
Matrika (1725-1744), Mutějovice 2, matrika oddaných
Matrika (1735-1810), Kněževes 2, matrika oddaných
Matrika (1745-1784), Mutějovice 3, matrika oddaných
Matrika (1785-1886), Křivoklát 10, matrika oddaných
Matrika (1840-1895), Kněževes 27, matrika oddaných
Matrika (1676-1734), Kněževes 1, matrika zemřelých
Matrika (1681-1719), Mutějovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1719-1756), Mutějovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1735-1784), Kněževes 4, matrika zemřelých
Matrika (1756-1784), Mutějovice 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!