část obce Kroučová

Identifikace

ICZUJ: 541940
KODCOB: 075060
ID31: 9184
ID32: 9184
GPS: JTSK (Y, X): 786041, 1023474
S-42 (Y, X): 3413318.502, 5564704.323
UTM (Y, X): 413230.2204, 5562338.1710
Šířka/Délka: 50° 12' 24.6927864500", 13° 47' 2.4866009130"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KROUČOVÁ v r. 1869-1930 obec v okr. Slaný, v r. 1950 obec v okr. Nové Strašecí, od r. 1961 obec v okr. Rakovník

Alternativní názvy

část obce Kroučová

Nadřazená místa

obec Kroučová

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1654-1708), 32/2, matrika narozených
Matrika (1708-1784), 32/3, matrika narozených
Matrika (1784-1849), 32/9, matrika narozených
Matrika (1849-1892), 32/26, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1654-1784), 32/4, matrika oddaných
Matrika (1784-1862), 32/10, matrika oddaných
Matrika (1862-1892), 32/27, matrika oddaných
Matrika (1688-1777), 32/5, matrika zemřelých
Matrika (1777-1784), 32/6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1892), 32/28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!