část obce Vápenice

Identifikace

ICZUJ: 541591
KODCOB: 188409
ID31: 9121
ID32: 9121
GPS: JTSK (Y, X): 750876, 1094414
S-42 (Y, X): 3457322.917, 5498866.929
UTM (Y, X): 457216.7225, 5496527.5890
Šířka/Délka: 49° 37' 11.2607201500", 14° 24' 27.6614894200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VÁPENICE v r. 1869 osada obce Chlumec v okr. Sedlčany, v r. 1880-1950 osada obce Vysoký Chlumec v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Vysoký Chlumec v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Vápenice

Nadřazená místa

obec Vysoký Chlumec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika narozených
matrika (1667-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1669-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1685-1704), M23PO / 2, matrika narozených
MATRIKY (1686-1713), M23 SDL / 03, matrika narozených
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika narozených
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika narozených
MATRIKY (1714-1760), M23 SDL / 07, matrika narozených
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1722-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika narozených
matrika (1789-1807), M23PO / 16, matrika narozených
matrika (1808-1820), M23PO / 17, matrika narozených
matrika (1822-1836), M23PO / 18, matrika narozených
matrika (1837-1851), M23PO / 19, matrika narozených
matrika (1852-1868), M23PO / 20, matrika narozených
Matrika přírůstek z r. 1982 (1889-1893), Počepice 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
MATRIKY (1665-1690), M23 SDL / 02, matrika oddaných
matrika (1668-1685), M23PO / 1, matrika oddaných
matrika (1686-1704), M23PO / 2, matrika oddaných
MATRIKY (1686-1713), M23 SDL / 03, matrika oddaných
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika oddaných
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika oddaných
MATRIKY (1714-1759), M23 SDL / 07, matrika oddaných
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika oddaných
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika oddaných
matrika (1769-1787), M23PO / 6, matrika oddaných
matrika (1791-1807), M23PO / 16, matrika oddaných
matrika (1808-1840), M23PO / 21, matrika oddaných
matrika (1842-1878), M23PO / 22, matrika oddaných
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika zemřelých
matrika (1678-1684), M23PO / 1, matrika zemřelých
matrika (1686-1704), M23PO / 2, matrika zemřelých
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika zemřelých
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 03, matrika zemřelých
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika zemřelých
MATRIKY (1714-1759), M23 SDL / 07, matrika zemřelých
matrika (1721-1740), M23PO / 4, matrika zemřelých
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika zemřelých
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika zemřelých
matrika (1790-1807), M23PO / 16, matrika zemřelých
matrika (1808-1841), M23PO / 23, matrika zemřelých
matrika (1842-1878), M23PO / 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!