část obce Bořená Hora

Identifikace

ICZUJ: 541419
KODCOB: 197998
ID31: 9090
ID32: 9090
GPS: JTSK (Y, X): 743123, 1090740
S-42 (Y, X): 3464539.599, 5503508.385
UTM (Y, X): 464430.4653, 5501167.1550
Šířka/Délka: 49° 39' 43.1715497900", 14° 30' 25.6666369600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOŘENÁ HORA v r. 1869 pod názvem Bořena Hora osada obce Kosová Hora v okr. Sedlčany, v r. 1880-1890 pod názvem Bořena Hora t. Bořina Hora osada obce Kosová Hora v okr. Sedlčany, v r. 1900-1910 pod názvem Bořena Hora osada obce Kosová Hora v okr. Sedlčany, v r. 1921 osada obce Kosova Hora v okr. Sedlčany, v r. 1930-1950 osada obce Štětkovice v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Štětkovice v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Bořená Hora
část obce Bořené Hory
část obce Bořina hora
část obce Bořina Hora
část obce Hora Bořena

Nadřazená místa

obec Štětkovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1762-1774), M23KH / 6, matrika narozených
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika narozených
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika narozených
matrika (1784-1794), M23KH / 14, matrika narozených
matrika (1795-1818), M23KH / 15, matrika narozených
matrika (1818-1860), M23KH / 16, matrika narozených
Matrika (1864-1905), Kosová Hora 24, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika oddaných
matrika (1763-1774), M23KH / 7, matrika oddaných
matrika (1772-1772), M23KH / 9, matrika oddaných
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika oddaných
matrika (1786-1795), M23KH / 17, matrika oddaných
matrika (1795-1834), M23KH / 18, matrika oddaných
matrika (1833-1865), M23KH / 19, matrika oddaných
Matrika (1860-1905), Kosová Hora 25, matrika oddaných
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika zemřelých
matrika (1762-1774), M23KH / 8, matrika zemřelých
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika zemřelých
matrika (1775-1794), M23KH / 12, matrika zemřelých
matrika (1795-1864), M23KH / 20, matrika zemřelých
Matrika (1867-1932), Kosová Hora 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!