část obce Třebnice

Identifikace

ICZUJ: 541281
KODCOB: 170119
ID31: 9065
ID32: 9065
GPS: JTSK (Y, X): 753845, 1090471
S-42 (Y, X): 3453870.891, 5502395.569
UTM (Y, X): 453766.1019, 5500054.7920
Šířka/Délka: 49° 39' 4.5513163760", 14° 21' 34.1945106600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TŘEBNICE v r. 1869-1910 osada obce Dublovice v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 obec v okr. Sedlčany, v r. 1961-1985 obec v okr. Příbram, od 1.1.1986 část obce Sedlčany v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Střebnice
část obce Střevnice
část obce Třebnice

Nadřazená místa

obec Sedlčany

Podřazená místa

část obce Mleč mlýn (Třebnice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika narozených
matrika (1655-1706), M23SED/ 02, matrika narozených
matrika (1658-1708), M23 DUB / 01, matrika narozených
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika narozených
matrika (1733-1757), M23 DUB / 02, matrika narozených
matrika (1733-1759), M23 DUB / 02, matrika narozených
matrika (1760-1777), M23 DUB / 03, matrika narozených
matrika (1761-1777), M23 DUB / 03, matrika narozených
matrika (1778-1787), M23 DUB / 04, matrika narozených
matrika (1787-1811), M23 DUB / 05, matrika narozených
matrika (1812-1820), M23 DUB / 08, matrika narozených
matrika (1820-1856), M23 DUB / 09, matrika narozených
Matrika (1857-1896), Dublovice 15, matrika narozených
Matrika (1863-1912), Hřímeždice 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1651-1705), M23SED/ 02, matrika oddaných
MATRIKY (1665-1690), M23 SDL / 02, matrika oddaných
matrika (1671-1706), M23 DUB / 01, matrika oddaných
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika oddaných
matrika (1733-1759), M23 DUB / 02, matrika oddaných
matrika (1760-1777), M23 DUB / 03, matrika oddaných
matrika (1778-1787), M23 DUB / 04, matrika oddaných
matrika (1787-1811), M23 DUB / 06, matrika oddaných
matrika (1812-1820), M23 DUB / 08, matrika oddaných
matrika (1820-1866), M23 DUB / 10, matrika oddaných
Matrika (1857-1939), Sedlčany 35, matrika oddaných
matrika (1867-1927), Dublovice 17, matrika oddaných
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika zemřelých
matrika (1654-1705), M23SED/ 02, matrika zemřelých
matrika (1672-1706), M23 DUB / 01, matrika zemřelých
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika zemřelých
matrika (1733-1759), M23 DUB / 02, matrika zemřelých
matrika (1760-1777), M23 DUB / 03, matrika zemřelých
matrika (1778-1787), M23 DUB / 04, matrika zemřelých
matrika (1787-1811), M23 DUB / 07, matrika zemřelých
matrika (1812-1820), M23 DUB / 08, matrika zemřelých
matrika (1820-1866), M23 DUB / 11, matrika zemřelých
matrika (1867-1927), Dublovice 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!