část obce Sestrouň

Identifikace

ICZUJ: 541281
KODCOB: 146561
ID31: 9063
ID32: 9063
GPS: JTSK (Y, X): 747370, 1087964
S-42 (Y, X): 3459970.240, 5505715.170
UTM (Y, X): 459862.9667, 5503373.0410
Šířka/Délka: 49° 40' 53.5637213600", 14° 26' 37.0198572600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SESTROUŇ v r. 1869-1950 obec v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Sedlčany v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Sestrouň

Nadřazená místa

obec Sedlčany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 04, matrika narozených
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 05, matrika narozených
matrika (1841-1850), M23 CHL/ 06, matrika narozených
matrika (1850-1859), M23 CHL/ 07, matrika narozených
Matrika (1857-1897), Sedlčany 28, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1784-1811), M23 CHL/ 08, matrika oddaných
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 09, matrika oddaných
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 10, matrika oddaných
Matrika (1857-1939), Sedlčany 35, matrika oddaných
Matrika (1858-1938), Sedlčany 34, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 11, matrika zemřelých
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 12, matrika zemřelých
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!