část obce Sedlčany

Identifikace

ICZUJ: 541281
KODCOB: 403580
ID31: 9062
ID32: 9062
GPS: JTSK (Y, X): 748897, 1090100
S-42 (Y, X): 3458730.597, 5503400.201
UTM (Y, X): 458623.8282, 5501059.0150
Šířka/Délka: 49° 39' 38.3366516700", 14° 25' 36.0665452600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEDLČANY v r. 1869-1950 obec v okr. Sedlčany, od r. 1961 obec v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Sedlčany

Nadřazená místa

obec Sedlčany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
MATRIKY (1653-1690), M23 SDL / 01, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
Matrika (1706-1752), Jílové 2, matrika narozených
Matrika (1708-1747), Jílové 2, matrika narozených
MATRIKY (1726-1759), M23 SDL / 08, matrika narozených
Matrika (1742-1747), Jílové 2, matrika narozených
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika narozených
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 10, matrika narozených
MATRIKY (1801-1842), M23 SDL / 14, matrika narozených
MATRIKY (1842-1855), M23 SDL / 15, matrika narozených
MATRIKY (1856-1869), M23 SDL / 16, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Matrika (1870-1887), Sedlčany 24, matrika narozených
Matrika (1887-1906), Sedlčany 25, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
MATRIKY (1660-1690), M23 SDL / 01, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
Matrika (1708-1747), Jílové 2, matrika oddaných
MATRIKY (1726-1759), M23 SDL / 08, matrika oddaných
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika oddaných
MATRIKY (1778-1836), M23 SDL / 17, matrika oddaných
MATRIKY (1837-1870), M23 SDL / 18, matrika oddaných
Index oddaných (1837-1904), Sedlčany 38, matrika oddaných
Matrika (1838-1939), Sedlčany 34, matrika oddaných
Matrika (1857-1939), Sedlčany 35, matrika oddaných
Vojenská matrika fary Sedlčany (1864-1867), Sedlčany 37, matrika oddaných
Matrika (1871-1911), Sedlčany 36, matrika oddaných
Matrika (1892-1922), Jesenice 32, matrika oddaných
MATRIKY (1666-1690), M23 SDL / 01, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých
Matrika (1708-1747), Jílové 2, matrika zemřelých
MATRIKY (1726-1759), M23 SDL / 08, matrika zemřelých
MATRIKY (1760-1777), M23 SDL / 09, matrika zemřelých
MATRIKY (1778-1826), M23 SDL / 19, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
MATRIKY (1826-1842), M23 SDL / 20, matrika zemřelých
Matrika (1842-1876), Sedlčany 29, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1865-1933), Kosová Hora 27, matrika zemřelých
matrika (1867-1927), Dublovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1877-1896), Sedlčany 30, matrika zemřelých
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1760-1777), M23 SDL / 21, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1778-1789), M23 SDL / 21, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - o (1780-1839), M23 SDL / 22, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1780-1842), M23 SDL / 22, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1780-1842), M23 SDL / 22, index k matrice
Index zemřelých - Z (1835-1889), Sedlčany 32, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1842-1857), M23 SDL / 23, index k matrice
Index narozených N (1856-1886), Sedlčany 31, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!