část obce Libíň

Identifikace

ICZUJ: 541281
KODCOB: 082813
ID31: 9060
ID32: 9060
GPS: JTSK (Y, X): 749536, 1093877
S-42 (Y, X): 3458582.831, 5499571.948
UTM (Y, X): 458476.1230, 5497232.3220
Šířka/Délka: 49° 37' 34.3957304300", 14° 25' 30.1587115200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBÍŇ v r. 1869-1900 pod názvem Libín osada obce Nedrahovice v okr. Sedlčany, v r. 1910 osada obce Nedrahovice v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 obec v okr. Sedlčany, v r. 1961-1975 obec v okr. Příbram, od 1.1.1976 část obce Sedlčany v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Libíň

Nadřazená místa

obec Sedlčany

Podřazená místa

část obce Doubrovice (Libíň)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1858-1898), Sedlčany 26, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1858-1939), Sedlčany 33, matrika oddaných
Matrika (1871-1911), Sedlčany 36, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!