část obce Hradišťko

Identifikace

ICZUJ: 541281
KODCOB: 403571
ID31: 9059
ID32: 9059
GPS: JTSK (Y, X): 746100, 1088700
S-42 (Y, X): 3461324.528, 5505148.612
UTM (Y, X): 461216.7037, 5502806.7150
Šířka/Délka: 49° 40' 35.5457301500", 14° 27' 44.7750979600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRADIŠŤKO v r. 1869-1890 pod názvem Hradiško osada obce Sestrouň v okr. Sedlčany, v r. 1900-1910 pod názvem Hradištko osada obce Sestrouň v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 osada obce Sestrouň v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Sedlčany v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Hradisko
část obce Hradiško
část obce Hradiško
část obce Hradišťko

Nadřazená místa

obec Sedlčany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1726-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1739-1745), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
matrika (1762-1774), M23KH / 6, matrika narozených
matrika (1795-1819), M23KH / 15, matrika narozených
matrika (1818-1860), M23KH / 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1786-1795), M23KH / 17, matrika oddaných
matrika (1795-1834), M23KH / 18, matrika oddaných
matrika (1833-1865), M23KH / 19, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika zemřelých
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika zemřelých
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých
matrika (1795-1864), M23KH / 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!