část obce Žďár

Identifikace

ICZUJ: 598488
KODCOB: 137685
ID31: 9042
ID32: 9042
GPS: JTSK (Y, X): 750938, 1083641
S-42 (Y, X): 3455875.246, 5509543.654
UTM (Y, X): 455769.6399, 5507199.9660
Šířka/Délka: 49° 42' 56.4421579600", 14° 23' 11.2004674600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽĎÁR v r. 1869-1910 osada obce Radič v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 osada obce Radíč v okr. Sedlčany, v r. 1961-1987 část obce Radíč v okr. Příbram, 1.1.1988-30.6.1990 část obce Sedlčany v okr. Příbram, od 1.7.1990 část obce Radíč v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Žďár
část obce Ždiar

Nadřazená místa

obec Radíč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 04, matrika narozených
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 05, matrika narozených
matrika (1841-1850), M23 CHL/ 06, matrika narozených
matrika (1850-1859), M23 CHL/ 07, matrika narozených
Matrika (1860-1886), Chlum 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1784-1811), M23 CHL/ 08, matrika oddaných
matrika (1815-1841), M23 CHL/ 09, matrika oddaných
matrika (1842-1858), M23 CHL/ 10, matrika oddaných
Matrika (1860-1901), Chlum 16, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 11, matrika zemřelých
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 12, matrika zemřelých
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 13, matrika zemřelých
Matrika (1863-1909), Chlum 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!