část obce Radíč

Identifikace

ICZUJ: 598488
KODCOB: 137677
ID31: 9041
ID32: 9041
GPS: JTSK (Y, X): 748738, 1084050
S-42 (Y, X): 3458109.846, 5509421.073
UTM (Y, X): 458003.3299, 5507077.4360
Šířka/Délka: 49° 42' 53.0507221600", 14° 25' 2.7888934440"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADÍČ v r. 1869-1910 pod názvem Radič obec v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 obec v okr. Sedlčany, v r. 1961-1987 obec v okr. Příbram, 1.1.1988-30.6.1990 část obce Sedlčany v okr. Příbram, od 1.7.1990 obec v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Bažantnice
část obce radický dvůr
část obce Radíč

Nadřazená místa

obec Radíč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1640-1653), M23SED/ 01, matrika narozených
MATRIKY (1653-1690), M23 SDL / 01, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 04, matrika narozených
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 05, matrika narozených
matrika (1841-1850), M23 CHL/ 06, matrika narozených
matrika (1850-1859), M23 CHL/ 07, matrika narozených
Matrika (1860-1886), Chlum 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1642-1651), M23SED/ 01, matrika oddaných
matrika (1649-1667), ČISTÁ 1, matrika oddaných
MATRIKY (1660-1690), M23 SDL / 01, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 08, matrika oddaných
matrika (1815-1841), M23 CHL/ 09, matrika oddaných
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 10, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1861-1907), Chlum 16, matrika oddaných
matrika (1640-1653), M23SED/ 01, matrika zemřelých
MATRIKY (1666-1690), M23 SDL / 01, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 11, matrika zemřelých
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 12, matrika zemřelých
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 13, matrika zemřelých
Matrika (1860-1911), Chlum 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!