část obce Klimětice

Identifikace

ICZUJ: 541133
KODCOB: 133311
ID31: 9031
ID32: 9031
GPS: JTSK (Y, X): 742538, 1088395
S-42 (Y, X): 3464818.078, 5505909.424
UTM (Y, X): 464708.8308, 5503567.2160
Šířka/Délka: 49° 41' 0.9425872420", 14° 30' 38.7726151300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KLIMĚTICE v r. 1869-1950 osada obce Prosenická Lhota v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Prosenická Lhota v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Dvůr
část obce Klimetice
část obce Klimětice
část obce Klimnetice
část obce Klimnetický dvůr
část obce villa Klimitiz

Nadřazená místa

obec Prosenická Lhota

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1720-1732), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1724-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1726-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1739-1745), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika narozených
matrika (1762-1774), M23KH / 6, matrika narozených
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika narozených
matrika (1771-1789), M23KH / 10, matrika narozených
matrika (1789-1795), M23KH / 14, matrika narozených
matrika (1790-1811), M23 JES / 09, matrika narozených
matrika (1795-1818), M23KH / 15, matrika narozených
matrika (1811-1819), M23 JES / 10, matrika narozených
matrika (1818-1860), M23KH / 16, matrika narozených
matrika (1819-1833), M23 JES / 11, matrika narozených
matrika (1834-1849), M23 JES / 12, matrika narozených
matrika (1850-1865), M23 JES / 13, matrika narozených
Matrika (1861-1904), Kosová Hora 24, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika oddaných
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika oddaných
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika oddaných
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika oddaných
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika oddaných
matrika (1763-1774), M23KH / 7, matrika oddaných
matrika (1772-1772), M23KH / 9, matrika oddaných
matrika (1772-1789), M23KH / 10, matrika oddaných
matrika (1786-1789), M23KH / 13, matrika oddaných
matrika (1786-1795), M23KH / 17, matrika oddaných
matrika (1790-1836), M23 JES / 14, matrika oddaných
matrika (1795-1834), M23KH / 18, matrika oddaných
matrika (1835-1865), M23KH / 19, matrika oddaných
matrika (1837-1863), M23 JES / 15, matrika oddaných
Matrika (1866-1903), Kosová Hora 25, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika zemřelých
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika zemřelých
matrika (1706-1729), M23SED/ 03, matrika zemřelých
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika zemřelých
matrika (1750-1762), M23KH / 5, matrika zemřelých
matrika (1762-1774), M23KH / 8, matrika zemřelých
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika zemřelých
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika zemřelých
matrika (1771-1789), M23KH / 10, matrika zemřelých
matrika (1785-1789), M23KH / 13, matrika zemřelých
matrika (1795-1864), M23KH / 20, matrika zemřelých
matrika (1823-1863), M23 JES / 17, matrika zemřelých
Matrika (1865-1930), Kosová Hora 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!