část obce Zahrádka

Identifikace

ICZUJ: 541044
KODCOB: 119911
ID31: 9019
ID32: 9019
GPS: JTSK (Y, X): 759605, 1100633
S-42 (Y, X): 3449465.762, 5491575.677
UTM (Y, X): 449362.7675, 5489239.3060
Šířka/Délka: 49° 33' 13.0905981900", 14° 17' 59.6245615700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZAHRÁDKA v r. 1869-1950 osada obce Petrovice v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Petrovice v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Zahrádka

Nadřazená místa

obec Petrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1685), 4906, matrika narozených
Matrika (1685-1697), 4907, matrika narozených
Matrika (1688-1768), 4911, matrika narozených
Matrika (1692-1704), 4908, matrika narozených
Matrika (1699-1703), 4909, matrika narozených
Matrika (1704-1706), 4910, matrika narozených
Matrika (1769-1785), 4912, matrika narozených
Matrika (1785-1815), 4913, matrika narozených
Matrika (1814-1838), 4914, matrika narozených
Matrika (1816-1838), 4925, matrika narozených
Matrika (1839-1860), 4915, matrika narozených
Matrika (1861-1881), 4916, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1650-1685), 4906, matrika oddaných
Matrika (1685-1690), 4907, matrika oddaných
Matrika (1687-1768), 4911, matrika oddaných
Matrika (1693-1704), 4908, matrika oddaných
Matrika (1699-1704), 4909, matrika oddaných
Matrika (1704-1706), 4910, matrika oddaných
Matrika (1769-1785), 4912, matrika oddaných
Matrika (1785-1838), 4917, matrika oddaných
Matrika (1839-1860), 4918, matrika oddaných
Matrika (1861-1881), 4919, matrika oddaných
Matrika (1876-1906), Mnichovice 18, matrika oddaných
Matrika (1882-1909), 4920, matrika oddaných
Matrika (1685-1697), 4907, matrika zemřelých
Matrika (1687-1768), 4911, matrika zemřelých
Matrika (1704-1706), 4910, matrika zemřelých
Matrika (1769-1785), 4912, matrika zemřelých
Matrika (1785-1838), 4921, matrika zemřelých
Matrika (1835-1906), Petrovice 45, matrika zemřelých
Matrika (1839-1860), 4922, matrika zemřelých
Matrika (1861-1881), 4923, matrika zemřelých
matrika (1867-1927), Dublovice 18, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1838), 4926, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1816-1838), 4927, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!