část obce Ohrada

Identifikace

ICZUJ: 541044
KODCOB: 403547
ID31: 9011
ID32: 9011
GPS: JTSK (Y, X): 754300, 1102200
S-42 (Y, X): 3454928.893, 5490704.200
UTM (Y, X): 454823.6729, 5488368.1840
Šířka/Délka: 49° 32' 46.4400191300", 14° 22' 31.7727005500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OHRADA v r. 1869-1930 osada obce Obděnice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Obděnice v okr. Milevsko, v r. 1961-1979 část obce Obděnice v okr. Příbram, od 1.1.1980 část obce Petrovice v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Ohrada
část obce Vohrada

Nadřazená místa

obec Petrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1667-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1669-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1783-1784), M23PTR / 10, matrika narozených
Matrika (1785-1822), Obděnice 1, matrika narozených
Matrika (1785-1848), Obděnice 6, matrika narozených
matrika (1808-1863), M23PTR / 10, matrika narozených
Matrika (1822-1859), Obděnice 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1668-1685), M23PO / 1, matrika oddaných
matrika (1783-1784), M23PTR / 10, matrika oddaných
matrika (1678-1684), M23PO / 1, matrika zemřelých
matrika (1783-1784), M23PTR / 10, matrika zemřelých
Matrika (1785-1864), Obděnice 3, matrika zemřelých
matrika (1814-1855), M23PTR / 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!