část obce Mezihoří

Identifikace

ICZUJ: 541044
KODCOB: 172235
ID31: 9009
ID32: 9009
GPS: JTSK (Y, X): 757073, 1096425
S-42 (Y, X): 3451435.500, 5496075.000
UTM (Y, X): 451331.7023, 5493736.7970
Šířka/Délka: 49° 35' 39.2950489100", 14° 19' 35.6145353500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MEZIHOŘÍ v r. 1869-1910 osada obce Tynčany v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 osada obce Týnčany v okr. Sedlčany, v r. 1961-1979 část obce Týnčany v okr. Příbram, od 1.1.1980 část obce Petrovice v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Mezihoří

Nadřazená místa

obec Petrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1685), 4906, matrika narozených
matrika (1667-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1669-1685), M23PO / 1, matrika narozených
matrika (1678-1733), M23PO / 7, matrika narozených
matrika (1685-1704), M23PO / 2, matrika narozených
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika narozených
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1722-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika narozených
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika narozených
matrika (1789-1807), M23PO / 12, matrika narozených
matrika (1808-1820), M23PO / 17, matrika narozených
matrika (1822-1836), M23PO / 18, matrika narozených
matrika (1837-1851), M23PO / 19, matrika narozených
matrika (1852-1868), M23PO / 20, matrika narozených
Matrika přírůstek z r. 1982 (1869-1893), Počepice 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1650-1685), 4906, matrika oddaných
matrika (1668-1685), M23PO / 1, matrika oddaných
matrika (1679-1732), M23PO / 7, matrika oddaných
matrika (1686-1704), M23PO / 2, matrika oddaných
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika oddaných
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika oddaných
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika oddaných
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika oddaných
matrika (1791-1807), M23PO / 12, matrika oddaných
matrika (1808-1841), M23PO / 21, matrika oddaných
matrika (1842-1878), M23PO / 22, matrika oddaných
matrika (1678-1684), M23PO / 1, matrika zemřelých
matrika (1686-1704), M23PO / 2, matrika zemřelých
matrika (1689-1733), M23PO / 7, matrika zemřelých
matrika (1704-1721), M23PO / 3, matrika zemřelých
matrika (1721-1740), M23PO / 4, matrika zemřelých
matrika (1740-1768), M23PO / 5, matrika zemřelých
matrika (1769-1788), M23PO / 6, matrika zemřelých
matrika (1789-1807), M23PO / 12, matrika zemřelých
matrika (1808-1841), M23PO / 23, matrika zemřelých
matrika (1842-1878), M23PO / 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!