část obce Paseky

Identifikace

ICZUJ: 598470
KODCOB: 112712
ID31: 8995
ID32: 8995
GPS: JTSK (Y, X): 745411, 1086215
S-42 (Y, X): 3461688.142, 5507701.892
UTM (Y, X): 461580.1687, 5505358.9540
Šířka/Délka: 49° 41' 58.2683425200", 14° 28' 2.0076060150"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PASEKY v r. 1869-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1950 osada obce Osečany v okr. Sedlčany, v r. 1961-1987 část obce Osečany v okr. Příbram, 1.1.1988-30.6.1990 část obce Sedlčany v okr. Příbram, od 1.7.1990 část obce Osečany v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Paseky

Nadřazená místa

obec Osečany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
Matrika (1860-1886), Chlum 15, matrika narozených
Matrika (1876-1892), Křečovice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!