část obce Huštilář

Identifikace

ICZUJ: 540846
KODCOB: 403504
ID31: 8966
ID32: 8966
GPS: JTSK (Y, X): 748700, 1100500
S-42 (Y, X): 3460264.186, 5493110.851
UTM (Y, X): 460156.7940, 5490773.8560
Šířka/Délka: 49° 34' 5.6823987850", 14° 26' 56.2886673700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HUŠTILÁŘ v r. 1869-1910 pod názvem Hustilář osada obce Ředice v okr. Sedlčany, v r. 1921-1950 osada obce Ředice v okr. Sedlčany, v r. 1961-1975 část obce Ředice v okr. Příbram, od 1.1.1976 část obce Nechvalice v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Hustilář
část obce Hustilář
část obce Huštilář

Nadřazená místa

obec Nechvalice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika narozených
matrika (1722-1739), M23PO / 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
matrika (1721-1739), M23PO / 4, matrika oddaných
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých
matrika (1721-1740), M23PO / 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!