část obce Kamýk nad Vltavou

Identifikace

ICZUJ: 540439
KODCOB: 062987
ID31: 8881
ID32: 8881
GPS: JTSK (Y, X): 761614, 1090756
S-42 (Y, X): 3446202.214, 5501113.203
UTM (Y, X): 446100.5472, 5498772.9480
Šířka/Délka: 49° 38' 20.7580563500", 14° 15' 12.5597508300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KAMÝK NAD VLTAVOU v r. 1869-1910 pod názvem Kamýk obec v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 obec v okr. Sedlčany, od r. 1950 obec v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Kamejk
část obce Kamejk
část obce Kameyk
část obce Kamýk
část obce Kamýk nad Vltavou

Nadřazená místa

obec Kamýk nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1685), 4906, matrika narozených
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1658-1708), M23 DUB / 01, matrika narozených
matrika (1678-1733), M23PO / 7, matrika narozených
Matrika (1686-1705), Kamýk nad Vltavou 17, matrika narozených
MATRIKY (1686-1713), M23 SDL / 03, matrika narozených
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika narozených
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika narozených
MATRIKY (1714-1760), M23 SDL / 07, matrika narozených
Matrika (1728-1748), Kamýk nad Vltavou 18, matrika narozených
Matrika (1748-1770), Kamýk nad Vltavou 19, matrika narozených
Matrika (1761-1777), Kamýk nad Vltavou 20, matrika narozených
Matrika (1770-1863), Kamýk nad Vltavou 23, matrika narozených
Matrika (1778-1796), Kamýk nad Vltavou 21, matrika narozených
Matrika (1797-1831), Kamýk nad Vltavou 6, matrika narozených
Matrika (1832-1949), Kamýk nad Vltavou 14, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1650-1685), 4906, matrika oddaných
MATRIKY (1665-1690), M23 SDL / 02, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1671-1706), M23 DUB / 01, matrika oddaných
matrika (1679-1732), M23PO / 7, matrika oddaných
Matrika (1686-1705), Kamýk nad Vltavou 1, matrika oddaných
Matrika (1686-1705), Kamýk nad Vltavou 17, matrika oddaných
MATRIKY (1686-1713), M23 SDL / 03, matrika oddaných
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika oddaných
MATRIKY (1714-1759), M23 SDL / 07, matrika oddaných
Matrika (1761-1777), Kamýk nad Vltavou 20, matrika oddaných
Matrika (1770-1863), Kamýk nad Vltavou 23, matrika oddaných
Matrika (1778-1796), Kamýk nad Vltavou 22, matrika oddaných
Matrika (1778-1796), Kamýk nad Vltavou 8, matrika oddaných
Matrika (1832-1949), Kamýk nad Vltavou 15, matrika oddaných
Matrika (1847-1867), Kamýk nad Vltavou 10, matrika oddaných
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
matrika (1672-1706), M23 DUB / 01, matrika zemřelých
matrika (1689-1733), M23PO / 7, matrika zemřelých
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika zemřelých
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 03, matrika zemřelých
Matrika (1697-1705), Kamýk nad Vltavou 1, matrika zemřelých
MATRIKY (1714-1759), M23 SDL / 07, matrika zemřelých
Matrika (1778-1796), Kamýk nad Vltavou 11, matrika zemřelých
Matrika (1832-1949), Kamýk nad Vltavou 16, matrika zemřelých
Matrika (1852-1871), Kamýk nad Vltavou 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!