část obce Jesenice

Identifikace

ICZUJ: 540391
KODCOB: 058653
ID31: 8874
ID32: 8874
GPS: JTSK (Y, X): 746011, 1096426
S-42 (Y, X): 3462406.905, 5497497.428
UTM (Y, X): 462298.6398, 5495158.6460
Šířka/Délka: 49° 36' 28.1540551000", 14° 28' 41.4081098200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JESENICE v r. 1869-1921 osada obce Nedrahovice v okr. Sedlčany, v r. 1930-1950 obec v okr. Sedlčany, od r. 1961 obec v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Jesenice

Nadřazená místa

obec Jesenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1655-1706), M23SED/ 02, matrika narozených
Matrika (1673-1736), Slivice 2, matrika narozených
matrika (1674-1674), M23 JES / 01, matrika narozených
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika narozených
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika narozených
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1720-1732), M23SED/ 03, matrika narozených
matrika (1724-1726), M23 JES / 04, matrika narozených
matrika (1727-1737), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika narozených
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika narozených
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika narozených
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika narozených
matrika (1766-1770), M23 JES / 07, matrika narozených
Matrika (1766-1786), Slivice 5, matrika narozených
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika narozených
Matrika (1787-1792), Slivice 6, matrika narozených
matrika (1790-1811), M23 JES / 09, matrika narozených
matrika (1811-1819), M23 JES / 10, matrika narozených
matrika (1819-1833), M23 JES / 11, matrika narozených
matrika (1834-1849), M23 JES / 12, matrika narozených
matrika (1850-1865), M23 JES / 13, matrika narozených
Matrika (1866-1885), Jesenice 25, matrika narozených
Matrika (1880-1886), Jesenice 26, matrika narozených
Matrika (1888-1904), Jesenice 27, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1651-1705), M23SED/ 02, matrika oddaných
matrika (1674-1674), M23 JES / 01, matrika oddaných
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika oddaných
matrika (1684-1706), M23 JES / 03, matrika oddaných
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika oddaných
matrika (1706-1733), M23SED/ 03, matrika oddaných
matrika (1727-1738), M23 JES / 05, matrika oddaných
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika oddaných
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika oddaných
matrika (1771-1788), M23 JES / 08, matrika oddaných
matrika (1790-1836), M23 JES / 14, matrika oddaných
matrika (1837-1863), M23 JES / 15, matrika oddaných
Matrika (1844-1860), Slivice 19, matrika oddaných
Matrika (1865-1884), Jesenice 28, matrika oddaných
Matrika (1890-1923), Jesenice 32, matrika oddaných
matrika (1654-1705), M23SED/ 02, matrika zemřelých
matrika (1673-1674), M23 JES / 01, matrika zemřelých
matrika (1675-1682), M23 JES / 02, matrika zemřelých
matrika (1698-1704), M23 JES / 03, matrika zemřelých
matrika (1706-1726), M23 JES / 04, matrika zemřelých
matrika (1706-1729), M23SED/ 03, matrika zemřelých
matrika (1727-1739), M23 JES / 05, matrika zemřelých
matrika (1739-1765), M23 JES / 06, matrika zemřelých
matrika (1765-1770), M23 JES / 07, matrika zemřelých
matrika (1771-1789), M23 JES / 08, matrika zemřelých
matrika (1790-1823), M23 JES / 16, matrika zemřelých
matrika (1824-1863), M23 JES / 17, matrika zemřelých
Matrika (1864-1895), Jesenice 29, matrika zemřelých
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1790-1835), M23 JES / 21, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1790-1836), M23 JES / 23, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1811-1836), M23 JES / 18, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1836-1859), M23 JES / 19, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1836-1863), M23 JES / 22, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1836-1863), M23 JES / 24, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1859-1865), M23 JES / 20, index k matrice
(1864-1902), Jesenice 33, index k matrice
Index k matrice narozených a zemřelých Z (1864-1903), Jesenice 31, index k matrice
Index k matrice narozených a zemřelých N (1866-1904), Jesenice 30, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!