část obce Smilovice

Identifikace

ICZUJ: 540323
KODCOB: 321125
ID31: 8860
ID32: 8860
GPS: JTSK (Y, X): 752678, 1082071
S-42 (Y, X): 3453947.490, 5510876.911
UTM (Y, X): 453842.6685, 5508532.6800
Šířka/Délka: 49° 43' 39.0721531100", 14° 21' 34.4090076500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SMILOVICE v r. 1869-1930 osada obce Prostřední Lhota v okr. Příbram, v r. 1950 osada obce Prostřední Lhota v okr. Dobříš, v r. 1961-1979 část obce Prostřední Lhota v okr. Příbram, od 1.1.1980 část obce Chotilsko v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Smilovice

Nadřazená místa

obec Chotilsko

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1704-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika narozených
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika narozených
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 04, matrika narozených
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 05, matrika narozených
matrika (1841-1850), M23 CHL/ 06, matrika narozených
matrika (1850-1859), M23 CHL/ 07, matrika narozených
Matrika (1860-1886), Chlum 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika oddaných
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika oddaných
matrika (1784-1810), M23 CHL/ 08, matrika oddaných
matrika (1815-1841), M23 CHL/ 09, matrika oddaných
matrika (1842-1858), M23 CHL/ 10, matrika oddaných
Matrika (1863-1907), Chlum 16, matrika oddaných
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
matrika (1705-1757), M23 CHL/ 02, matrika zemřelých
matrika (1758-1784), M23 CHL/ 03, matrika zemřelých
matrika (1784-1812), M23 CHL/ 11, matrika zemřelých
matrika (1813-1841), M23 CHL/ 12, matrika zemřelých
matrika (1842-1859), M23 CHL/ 13, matrika zemřelých
Matrika (1860-1911), Chlum 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!