část obce Dublovice

Identifikace

ICZUJ: 540218
KODCOB: 033570
ID31: 8831
ID32: 8831
GPS: JTSK (Y, X): 753428, 1088217
S-42 (Y, X): 3453994.443, 5504684.755
UTM (Y, X): 453889.6032, 5502343.0460
Šířka/Délka: 49° 40' 18.6755301900", 14° 21' 39.3832350800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUBLOVICE v r. 1869-1950 obec v okr. Sedlčany, od r. 1961 obec v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Dublovice

Nadřazená místa

obec Dublovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
MATRIKY (1653-1690), M23 SDL / 01, matrika narozených
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika narozených
matrika (1654-1700), M23 CHL/ 01, matrika narozených
matrika (1658-1708), M23 DUB / 01, matrika narozených
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika narozených
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika narozených
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika narozených
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1726-1733), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1733-1757), M23 DUB / 02, matrika narozených
matrika (1733-1759), M23 DUB / 02, matrika narozených
matrika (1739-1745), M23KH / 3, matrika narozených
matrika (1760-1777), M23 DUB / 03, matrika narozených
matrika (1761-1777), M23 DUB / 03, matrika narozených
matrika (1778-1784), M23 DUB / 04, matrika narozených
matrika (1778-1787), M23 DUB / 04, matrika narozených
matrika (1787-1811), M23 DUB / 05, matrika narozených
matrika (1812-1820), M23 DUB / 08, matrika narozených
matrika (1820-1856), M23 DUB / 09, matrika narozených
Matrika (1857-1896), Dublovice 14, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
MATRIKY (1660-1690), M23 SDL / 01, matrika oddaných
MATRIKY (1665-1690), M23 SDL / 02, matrika oddaných
matrika (1671-1700), M23 CHL/ 01, matrika oddaných
matrika (1671-1706), M23 DUB / 01, matrika oddaných
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika oddaných
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika oddaných
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika oddaných
matrika (1733-1759), M23 DUB / 02, matrika oddaných
matrika (1760-1777), M23 DUB / 03, matrika oddaných
matrika (1778-1787), M23 DUB / 04, matrika oddaných
matrika (1787-1811), M23 DUB / 06, matrika oddaných
matrika (1812-1820), M23 DUB / 08, matrika oddaných
matrika (1820-1866), M23 DUB / 10, matrika oddaných
Matrika (1838-1939), Sedlčany 34, matrika oddaných
matrika (1867-1929), Dublovice 17, matrika oddaných
MATRIKY (1654-1690), M23 SDL / 02, matrika zemřelých
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
MATRIKY (1666-1690), M23 SDL / 01, matrika zemřelých
matrika (1671-1699), M23 CHL/ 01, matrika zemřelých
matrika (1672-1706), M23 DUB / 01, matrika zemřelých
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých
MATRIKY (1691-1713), M23 SDL / 04, matrika zemřelých
MATRIKY (1705-1732), M23 SDL / 06, matrika zemřelých
matrika (1705-1733), M23KH / 3, matrika zemřelých
matrika (1733-1759), M23 DUB / 02, matrika zemřelých
matrika (1760-1777), M23 DUB / 03, matrika zemřelých
matrika (1778-1787), M23 DUB / 04, matrika zemřelých
matrika (1787-1811), M23 DUB / 07, matrika zemřelých
matrika (1812-1820), M23 DUB / 08, matrika zemřelých
matrika (1820-1866), M23 DUB / 11, matrika zemřelých
matrika (1867-1927), Dublovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1882-1911), Hřímeždice 17, matrika zemřelých
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1733-1787), M23 DUB / 12, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1733-1787), M23 DUB / 12, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1733-1787), M23 DUB / 12, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1812-1820), M23 DUB / 13, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1812-1820), M23 DUB / 13, index k matrice
index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1812-1820), M23 DUB / 13, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!