část obce Bukovany

Identifikace

ICZUJ: 564664
KODCOB: 015831
ID31: 8801
ID32: 8801
GPS: JTSK (Y, X): 773415, 1096338
S-42 (Y, X): 3435216.190, 5494058.242
UTM (Y, X): 435118.9979, 5491720.8590
Šířka/Délka: 49° 34' 28.5441538300", 14° 6' 9.2761555890"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUKOVANY v r. 1869 osada obce Chraštice v okr. Písek, v r. 1880-1900 osada obce Kozárovice v okr. Písek, v r. 1910-1950 obec v okr. Písek, v r. 1961-1971 obec v okr. Příbram, 26.11.1971-31.12.1985 část obce Kozárovice v okr. Příbram, 1.1.1986-30.6.1990 část obce Zalužany v okr. Příbram, 1.7.1990-23.11.1990 část obce Kozárovice v okr. Příbram, od 24.11.1990 obec v okr. Příbram

Alternativní názvy

část obce Bukovany

Nadřazená místa

obec Bukovany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1655-1733), Chraštice 1, matrika narozených
Matrika (1684-1707), Slivice 2, matrika narozených
Matrika navazuje na matriky ze SOA Třeboň (přírůstek z r. 1983) (1865-1886), Chraštice 17, matrika narozených
Matrika (1865-1886), Chraštice 17, matrika narozených
Matrika (1876-1920), Pečice 13, matrika narozených
Matrika (1876-1920), Pečice 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1662-1733), Chraštice 1, matrika oddaných
Matrika navazuje na matiky ze SOA Třeboň (přírůstek z r. 1983) (1875-1923), Chraštice 21, matrika oddaných
Matrika (1875-1923), Chraštice 21, matrika oddaných
Matrika (1671-1733), Chraštice 1, matrika zemřelých
Matrika (1867-1901), Chraštice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!