část obce Ořech

Identifikace

ICZUJ: 539520
KODCOB: 112607
ID31: 8716
ID32: 8716
GPS: JTSK (Y, X): 752683, 1049209
S-42 (Y, X): 3449714.750, 5543469.395
UTM (Y, X): 449611.6503, 5541111.8920
Šířka/Délka: 50° 1' 12.6632568600", 14° 17' 47.8074102800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OŘECH v r. 1869-1921 obec v okr. Smíchov, v r. 1930 obec v okr. Praha-venkov, od r. 1950 obec v okr. Praha-západ

Alternativní názvy

část obce Ořech
část obce Vořech

Nadřazená místa

obec Ořech

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika N, O, Z (1714-1747), Ořech 4, matrika narozených
Matrika N, O, Z (1748-1777), Ořech 5, matrika narozených
Matrika (1778-1797), Ořech 6, matrika narozených
Matrika N, O, Z (1797-1852), Ořech 15, matrika narozených
Matrika N,O, Z (1852-1874), Ořech 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika N, O, Z (1665-1713), Ořech 1, matrika oddaných
Matrika N, O, Z (1714-1747), Ořech 4, matrika oddaných
Matrika N, O, Z (1748-1777), Ořech 5, matrika oddaných
Matrika (1778-1797), Ořech 7, matrika oddaných
Matrika N, O, Z (1797-1851), Ořech 15, matrika oddaných
Matrika N,O, Z (1852-1874), Ořech 20, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika N, O, Z (1666-1714), Ořech 1, matrika zemřelých
Matrika N, O, Z (1714-1747), Ořech 4, matrika zemřelých
Matrika N, O, Z (1748-1777), Ořech 5, matrika zemřelých
Matrika (1778-1797), Ořech 8, matrika zemřelých
Matrika N,O, Z (1797-1851), Ořech 15, matrika zemřelých
Matrika N,O, Z (1852-1874), Ořech 20, matrika zemřelých
Matrika N,O, Z (1857-1893), Ořech 27, matrika zemřelých
Index k matrice N (1661-1848), Ořech 19, index k matrice
Index k matrice Z (1797-1896), Ořech 31, index k matrice
Index k matrice Z (1797-1896), Ořech 31, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!