část obce Karlík

Identifikace

ICZUJ: 599727
KODCOB: 027821
ID31: 8697
ID32: 8697
GPS: JTSK (Y, X): 756616, 1058172
S-42 (Y, X): 3446966.904, 5534073.723
UTM (Y, X): 446864.9240, 5531720.0460
Šířka/Délka: 49° 56' 7.7334160720", 14° 15' 34.4572568800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KARLÍK v r. 1869-1880 osada obce Dobřichovice v okr. Smíchov, v r. 1890-1991 se jako osada neuvádí, od 1.1.1992 obec v okr. Praha-západ

Alternativní názvy

část obce Karlík

Nadřazená místa

obec Karlík

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matriky (1704-1765), Dobřichovice 2, matrika narozených
Matrika (1831-1848), Dobřichovice 10, matrika narozených
Matrika (1849-1864), Dobřichovice 11, matrika narozených
Matrika (1865-1889), Dobřichovice 18, matrika narozených
Matrika (1890-1911), Dobřichovice 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1678-1703), Dobřichovice 12, matrika oddaných
Matrika (1736-1770), Dobřichovice 14, matrika oddaných
Matrika (1831-1870), Dobřichovice 16, matrika oddaných
Matrika (1854-1881), Řevnice 8, matrika oddaných
Matrika (1871-1906), Dobřichovice 21, matrika oddaných
Matrika (1678-1703), Dobřichovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1704-1736), Dobřichovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1736-1770), Dobřichovice 14, matrika zemřelých
Matrika (1831-1870), Dobřichovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1871-1900), Dobřichovice 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!