část obce Kamenný Újezdec

Identifikace

ICZUJ: 539368
KODCOB: 062880
ID31: 8695
ID32: 8695
GPS: JTSK (Y, X): 739373, 1069292
S-42 (Y, X): 3465499.355, 5525263.044
UTM (Y, X): 465389.8291, 5522912.9550
Šířka/Délka: 49° 51' 27.4754202000", 14° 31' 6.5625568500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KAMENNÝ ÚJEZDEC v r. 1869 pod názvem Kamenný Oujezdec osada obce Kamenný Přívoz v okr. Karlín, v r. 1880-1890 pod názvem Kamenný Oujezd osada obce Kamenný Přívoz v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1910 osada obce Kamenný Přívoz v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 osada obce Kamenný Přívoz v okr. Jílové, v r. 1950 osada obce Kamenný Přívoz v okr. Praha-východ, od r. 1961 část obce Kamenný Přívoz v okr. Praha-západ

Alternativní názvy

část obce Kamenný Oujezd
část obce Kamenný Oujezdec
část obce Kamenný Újezdec
část obce Oujezdec

Nadřazená místa

obec Kamenný Přívoz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1841-1882), Jílové u Prahy 17, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!