část obce Hostěradice

Identifikace

ICZUJ: 539368
KODCOB: 062863
ID31: 8693
ID32: 8693
GPS: JTSK (Y, X): 741219, 1068583
S-42 (Y, X): 3463577.266, 5525728.743
UTM (Y, X): 463468.5230, 5523378.4640
Šířka/Délka: 49° 51' 42.1369725500", 14° 29' 30.1804445500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOSTĚRADICE v r. 1869 obec v okr. Karlín, v r. 1880-1910 obec v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 obec v okr. Jílové, v r. 1950 obec v okr. Praha-východ, od r. 1961 část obce Kamenný Přívoz v okr. Praha-západ

Alternativní názvy

část obce Hostěradice

Nadřazená místa

obec Kamenný Přívoz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1672-1708), Jílové 1, matrika narozených
Matriky (1704-1765), Dobřichovice 2, matrika narozených
Matrika (1706-1752), Jílové 2, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1708-1747), Jílové 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1742-1747), Jílové 2, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1839-1862), Netvořice 17, matrika narozených
Matrika (1863-1881), Netvořice 23, matrika narozených
Matrika (1881-1895), Netvořice 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1708-1747), Jílové 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1840-1896), Netvořice 17, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1708-1747), Jílové 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1839-1893), Netvořice 17, matrika zemřelých
Matrika (1880-1914), Kostelec u Křížků 34, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!