část obce Brnky

Identifikace

ICZUJ: 539058
KODCOB: 192392
ID31: 8632
ID32: 8632
GPS: JTSK (Y, X): 742593, 1035117
S-42 (Y, X): 3457909.616, 5558743.906
UTM (Y, X): 457803.1797, 5556380.1840
Šířka/Délka: 50° 9' 29.2873833300", 14° 24' 33.3674745400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BRNKY v r. 1869-1921 osada obce Zdiby v okr. Karlín, v r. 1930 osada obce Zdiby v okr. Praha-venkov, v r. 1950 osada obce Zdiby v okr. Praha-sever, od r. 1961 část obce Zdiby v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Brnka
část obce Brnky

Nadřazená místa

obec Zdiby

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1718-1770), Klecany 5, matrika narozených
Matrika (1721-1745), Klecany 2, matrika narozených
Matrika (1746-1770), Klecany 3, matrika narozených
Matrika (1856-1865), Klecany 14, matrika narozených
Matrika (1866-1873), Klecany 28, matrika narozených
Matrika (1873-1890), Klecany 29, matrika narozených
Matrika (1881-1922), Klecany 36, matrika narozených
Matrika (1890-1904), Klecany 35, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1718-1770), Klecany 5, matrika oddaných
Matrika (1721-1745), Klecany 2, matrika oddaných
Matrika (1746-1770), Klecany 3, matrika oddaných
Matrika (1867-1902), Klecany 37, matrika oddaných
Matrika (1889-1923), Klecany 38, matrika oddaných
Matrika (1719-1770), Klecany 5, matrika zemřelých
Matrika (1721-1745), Klecany 2, matrika zemřelých
Matrika (1746-1770), Klecany 3, matrika zemřelých
Matrika (1829-1885), Klecany 27, matrika zemřelých
Matrika (1884-1927), Klecany 41, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!