část obce Dubiny

Identifikace

ICZUJ: 538981
KODCOB: 179299
ID31: 8616
ID32: 8616
GPS: JTSK (Y, X): 729240, 1067153
S-42 (Y, X): 3475274.099, 5528688.122
UTM (Y, X): 475160.5937, 5526336.6390
Šířka/Délka: 49° 53' 20.0754862200", 14° 39' 15.1250687900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUBINY v r. 1869 pod názvem Dubina osada obce Lojovice v okr. Karlín, v r. 1880-1890 pod názvem Dubina osada obce Lojovice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1997 se jako osada neuvádí, od 17.9.1997 část obce Velké Popovice v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Dubina
část obce Dubiny

Nadřazená místa

obec Velké Popovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1814-1827), Velké Popovice 9, matrika narozených
Matrika (1828-1842), Velké Popovice 10, matrika narozených
Matrika (1843-1852), Velké Popovice 11, matrika narozených
Matrika (1853-1871), Velké Popovice 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1817-1847), Velké Popovice 15, matrika oddaných
Matrika (1807-1830), Velké Popovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1831-1852), Velké Popovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!