část obce Dub

Identifikace

ICZUJ: 538981
KODCOB: 415120
ID31: 8615
ID32: 8615
GPS: JTSK (Y, X): 728100, 1066600
S-42 (Y, X): 3476333.606, 5529383.246
UTM (Y, X): 476219.6691, 5527031.4800
Šířka/Délka: 49° 53' 42.7284096300", 14° 40' 8.0478177980"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUB v r. 1869-1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890 osada obce Lojovice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1997 se jako osada neuvádí, od 17.9.1997 část obce Velké Popovice v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Dub

Nadřazená místa

obec Velké Popovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1713), Velké Popovice 1, matrika narozených
Matrika (1678-1720), Pyšely 1, matrika narozených
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika narozených
Matrika (1754-1784), Pyšely 3, matrika narozených
Matrika (1857-1873), Pyšely 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika oddaných
(1678-1720), Pyšely 1, matrika oddaných
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika oddaných
Matrika (1754-1794), Pyšely 3, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1678-1717), Pyšely 1, matrika zemřelých
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika zemřelých
Matrika (1754-1781), Pyšely 3, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!