část obce Sulice

Identifikace

ICZUJ: 538833
KODCOB: 159433
ID31: 8600
ID32: 8600
GPS: JTSK (Y, X): 735633, 1062161
S-42 (Y, X): 3468291.309, 5532816.749
UTM (Y, X): 468180.6461, 5530463.5850
Šířka/Délka: 49° 55' 32.5085734200", 14° 33' 24.0971351300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SULICE v r. 1869 obec v okr. Karlín, v r. 1880-1910 obec v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 obec v okr. Jílové, od r. 1950 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Sulice

Nadřazená místa

obec Sulice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1672-1708), Jílové 1, matrika narozených
Matrika (1706-1747), Kostelec u Křížků 1, matrika narozených
Matrika (1732-1747), Kostelec u Křížků 1, matrika narozených
Matrika (1747-1777), Kostelec u Křížků 3, matrika narozených
Matrika (1749-1777), Kostelec u Křížků 3, matrika narozených
Matrika (1778-1796), Kostelec u Křížků 5, matrika narozených
Matrika (1797-1823), Kostelec u Křížků 6, matrika narozených
Matrika (1824-1838), Kostelec u Křížků 7, matrika narozených
Matrika (1839-1849), Kostelec u Křížků 8, matrika narozených
Matrika (1850-1870), Kostelec u Křížků 9, matrika narozených
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 31, matrika narozených
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 32, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika oddaných
Matrika (1706-1747), Kostelec u Křížků 1, matrika oddaných
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 3, matrika oddaných
Matrika N, O, Z (1771-1785), Tursko 2, matrika oddaných
Matrika (1778-1796), Kostelec u Křížků 15, matrika oddaných
Matrika (1797-1840), Kostelec u Křížků 16, matrika oddaných
Matrika (1841-1879), Kostelec u Křížků 17, matrika oddaných
Matrika (1880-1909), Kostelec u Křížků 33, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika zemřelých
Matrika (1709-1747), Kostelec u Křížků 1, matrika zemřelých
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 3, matrika zemřelých
Matrika N, O, Z (1771-1785), Tursko 2, matrika zemřelých
Matrika (1778-1796), Kostelec u Křížků 21, matrika zemřelých
Matrika (1797-1835), Kostelec u Křížků 22, matrika zemřelých
Matrika (1836-1879), Kostelec u Křížků 25, matrika zemřelých
Matrika (1880-1914), Kostelec u Křížků 34, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1850-1948), Kostelec u Křížků 29, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1880-1914), Kostelec u Křížků 30, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!