část obce Struhařov

Identifikace

ICZUJ: 538825
KODCOB: 157082
ID31: 8597
ID32: 8597
GPS: JTSK (Y, X): 721883, 1061059
S-42 (Y, X): 3481786.766, 5535678.581
UTM (Y, X): 481670.6085, 5533324.2520
Šířka/Délka: 49° 57' 7.1708847560", 14° 44' 40.1881237600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRUHAŘOV v r. 1869-1930 obec v okr. Český Brod, v r. 1950 obec v okr. Říčany, od r. 1961 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Struhařov

Nadřazená místa

obec Struhařov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1629-1825), Mnichovice 13, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Matrika (1706-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika narozených
Matrika (1716-1784), Mnichovice 1c, matrika narozených
Matrika (1732-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika narozených
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika narozených
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika narozených
Matrika (1749-1780), Mnichovice 2, matrika narozených
Matrika (1754-1762), Kostelec u Křížků 4, matrika narozených
Matrika (1778-1783), Kostelec u Křížků 10, matrika narozených
Matrika (1778-1796), Kostelec u Křížků 10, matrika narozených
Matrika (1781-1785), Mnichovice 13, matrika narozených
Matrika (1785-1806), Mnichovice 3, matrika narozených
Matrika (1797-1823), Kostelec u Křížků 11, matrika narozených
Matrika (1806-1827), Mnichovice 4, matrika narozených
Matrika (1824-1838), Kostelec u Křížků 12, matrika narozených
Matrika (1826-1839), Mnichovice 5, matrika narozených
Matrika (1839-1849), Kostelec u Křížků 13, matrika narozených
Matrika (1840-1852), Mnichovice 6, matrika narozených
Matrika (1850-1870), Kostelec u Křížků 14, matrika narozených
Matrika (1853-1865), Mnichovice 7, matrika narozených
Matrika (1866-1876), Mnichovice 14, matrika narozených
Matrika (1877-1890), Mnichovice 15, matrika narozených
Matrika (1890-1902), Mnichovice 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1705-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika oddaných
Matrika (1716-1745), Mnichovice 1c, matrika oddaných
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), Mnichovice 8, matrika oddaných
Matrika (1801-1840), Kostelec u Křížků 19, matrika oddaných
Matrika (1816-1841), Mnichovice 9, matrika oddaných
Matrika (1842-1875), Mnichovice 10, matrika oddaných
Matrika (1876-1906), Mnichovice 18, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1709-1748), Kostelec u Křížků 2, matrika zemřelých
Matrika (1716-1785), Mnichovice 1c, matrika zemřelých
Matrika (1748-1777), Kostelec u Křížků 4, matrika zemřelých
Matrika (1785-1811), Mnichovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1797-1835), Kostelec u Křížků 24, matrika zemřelých
Matrika (1811-1832), Mnichovice 4, matrika zemřelých
Matrika (1831-1862), Mnichovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1831-1862), Mnichovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1836-1879), Kostelec u Křížků 25, matrika zemřelých
Matrika (1862-1889), Mnichovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1890-1915), Mnichovice 19, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1850-1948), Kostelec u Křížků 29, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1880-1914), Kostelec u Křížků 30, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!