část obce Předboř

Identifikace

ICZUJ: 538809
KODCOB: 134228
ID31: 8592
ID32: 8592
GPS: JTSK (Y, X): 730335, 1060557
S-42 (Y, X): 3473339.526, 5535089.159
UTM (Y, X): 473226.8081, 5532735.0690
Šířka/Délka: 49° 56' 46.9459481200", 14° 37' 36.6138188000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘEDBOŘ v r. 1869-1890 obec v okr. Český Brod, v r. 1900-1910 obec v okr. Žižkov, v r. 1921-1950 obec v okr. Říčany, v r. 1961-1979 obec v okr. Praha-východ, od 1.1.1980 část obce Strančice v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Předboř

Nadřazená místa

obec Strančice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1670-1713), Velké Popovice 1, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika narozených
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika narozených
Matrika (1785-1817), Jažlovice 1, matrika narozených
Matrika (1807-1843), Jažlovice 3, matrika narozených
Matrika (1844-1867), Jažlovice 4, matrika narozených
Matrika (1868-1893), Jažlovice 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika oddaných
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika oddaných
Matrika (1785-1817), Jažlovice 6, matrika oddaných
Matrika (1786-1817), Jažlovice 1, matrika oddaných
Matrika (1868-1920), Jažlovice 12, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika zemřelých
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika zemřelých
Matrika (1785-1817), Jažlovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1808-1867), Jažlovice 8, matrika zemřelých
Matrika (1868-1930), Jažlovice 13, matrika zemřelých
Index k matrice narozených a zemřelých (1707-1806), Říčany 17, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1850), Jažlovice 9, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1851-1867), Jažlovice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!