část obce Pacov

Identifikace

ICZUJ: 538728
KODCOB: 117200
ID31: 8579
ID32: 8579
GPS: JTSK (Y, X): 726013, 1053694
S-42 (Y, X): 3476743.207, 5542451.851
UTM (Y, X): 476629.1030, 5540094.7640
Šířka/Délka: 50° 0' 45.7537702000", 14° 40' 25.7160590200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PACOV v r. 1869-1880 osada obce Radošovice v okr. Český Brod, v r. 1890 osada obce Radešovice v okr. Český Brod, v r. 1900-1910 obec v okr. Žižkov, v r. 1921-1950 obec v okr. Říčany, v r. 1961-1979 obec v okr. Praha-východ, od 1.1.1980 část obce Říčany v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Pacov

Nadřazená místa

obec Říčany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika narozených
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika narozených
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika narozených
Matrika (1754-1770), Sluštice 1, matrika narozených
Matrika (1770-1785), Sluštice 2, matrika narozených
Matrika (1785-1841), Sluštice 9, matrika narozených
Matrika (1841-1872), Sluštice 17, matrika narozených
Matrika (1873-1896), Sluštice 34, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika oddaných
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika oddaných
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika oddaných
Matrika (1754-1784), Sluštice 1, matrika oddaných
Matrika (1785-1852), Sluštice 9, matrika oddaných
Matrika (1849-1872), Sluštice 24, matrika oddaných
Matrika (1873-1920), Sluštice 35, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika zemřelých
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika zemřelých
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika zemřelých
Matrika (1754-1788), Sluštice 1, matrika zemřelých
Matrika (1774-1785), Sluštice 4, matrika zemřelých
Matrika (1785-1843), Sluštice 9, matrika zemřelých
Matrika (1838-1873), Sluštice 27, matrika zemřelých
Index k matrice narozených a zemřelých (1707-1806), Říčany 17, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1754-1844), Sluštice 33, index k matrice
Index k matrice narozených (1754-1853), Sluštice 30, index k matrice
Index k matrice narozených a zemřelých (1754-1872), Sluštice 31, index k matrice
Index k matrice oddaných (1754-1872), Sluštice 32, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!