část obce Křiváček

Identifikace

ICZUJ: 538710
KODCOB: 144967
ID31: 8572
ID32: 8572
GPS: JTSK (Y, X): 730273, 1069425
S-42 (Y, X): 3474541.864, 5526301.861
UTM (Y, X): 474428.6563, 5523951.3490
Šířka/Délka: 49° 52' 2.7320142420", 14° 38' 39.0110508200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘIVÁČEK v r. 1869 osada obce Řehnice v okr. Karlín, v r. 1880-1910 osada obce Řehenice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 osada obce Řehenice v okr. Jílové, od r. 1950 část obce Řehenice v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Křiváček

Nadřazená místa

obec Řehenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1678-1720), Pyšely 1, matrika narozených
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika narozených
Matrika (1784-1800), Soběhrdy 4, matrika narozených
Matrika (1857-1873), Pyšely 16, matrika narozených
Matrika (1874-1891), Pyšely 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
(1678-1720), Pyšely 1, matrika oddaných
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika oddaných
Matrika (1842-1864), Pyšely 10, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných
Matrika (1678-1717), Pyšely 1, matrika zemřelých
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!