část obce Babice

Identifikace

ICZUJ: 538710
KODCOB: 144932
ID31: 8568
ID32: 8568
GPS: JTSK (Y, X): 731506, 1067916
S-42 (Y, X): 3473124.842, 5527639.860
UTM (Y, X): 473012.2116, 5525288.8040
Šířka/Délka: 49° 52' 45.8131312000", 14° 37' 27.7203783900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BABICE v r. 1869 osada obce Řehnice v okr. Karlín, v r. 1880-1910 osada obce Řehenice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 osada obce Řehenice v okr. Jílové, od r. 1950 část obce Řehenice v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Babice

Nadřazená místa

obec Řehenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1713), Velké Popovice 1, matrika narozených
Matrika (1678-1720), Pyšely 1, matrika narozených
Matrika (1697-1711), Poříčí nad Sázavou 4, matrika narozených
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika narozených
Matrika (1722-1782), Týnec nad Sázavou 1, matrika narozených
Matrika nemanželských (1732-1762), Týnec nad Sázavou 1, matrika narozených
Matrika (1754-1784), Pyšely 3, matrika narozených
Matrika nemanželských (1763-1783), Týnec nad Sázavou 2, matrika narozených
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika narozených
Matrika (1784-1795), Pyšely 4, matrika narozených
Matrika (1795-1807), Pyšely 5, matrika narozených
Matrika (1807-1840), Pyšely 6, matrika narozených
Matrika (1841-1856), Pyšely 8, matrika narozených
Matrika (1857-1873), Pyšely 15, matrika narozených
Matrika (1874-1891), Pyšely 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika oddaných
(1678-1720), Pyšely 1, matrika oddaných
Matrika (1698-1711), Poříčí nad Sázavou 4, matrika oddaných
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika oddaných
Matrika (1722-1762), Týnec nad Sázavou 1, matrika oddaných
Matrika (1754-1794), Pyšely 3, matrika oddaných
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika oddaných
Matrika (1795-1841), Pyšely 9, matrika oddaných
Matrika (1842-1864), Pyšely 10, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1678-1717), Pyšely 1, matrika zemřelých
Matrika (1698-1708), Poříčí nad Sázavou 4, matrika zemřelých
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika zemřelých
Matrika (1722-1762), Týnec nad Sázavou 1, matrika zemřelých
Matrika (1754-1781), Pyšely 3, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika zemřelých
Matrika (1795-1847), Pyšely 11, matrika zemřelých
Matrika (1848-1873), Pyšely 12, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1841), Pyšely 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!