část obce Petříkov

Identifikace

ICZUJ: 538612
KODCOB: 120413
ID31: 8555
ID32: 8555
GPS: JTSK (Y, X): 731347, 1062789
S-42 (Y, X): 3472622.961, 5532745.273
UTM (Y, X): 472510.5344, 5530392.1380
Šířka/Délka: 49° 55' 30.9688253100", 14° 37' 1.2759067940"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETŘÍKOV v r. 1869 pod názvem Petřikov osada obce Křížkový Oujezdec v okr. Karlín, v r. 1880-1890 osada obce Křížkový Oujezdec v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1910 osada obce Újezdec t. Křížkový Oujezdec v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921 osada obce Křížkový Újezdec v okr. Jílové, v r. 1930 obec v okr. Jílové, v r. 1950 obec v okr. Říčany, od r. 1961 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Petříkov

Nadřazená místa

obec Petříkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1670-1713), Velké Popovice 1, matrika narozených
Matrika (1714-1750), Velké Popovice 2, matrika narozených
Matrika (1751-1784), Velké Popovice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1790), Velké Popovice 7, matrika narozených
Matrika (1790-1814), Velké Popovice 8, matrika narozených
Matrika (1814-1827), Velké Popovice 9, matrika narozených
Matrika (1828-1842), Velké Popovice 10, matrika narozených
Matrika (1843-1852), Velké Popovice 11, matrika narozených
Matrika (1853-1871), Velké Popovice 12, matrika narozených
Matrika (1871-1909), Kostelec u Křížků 31, matrika narozených
Matrika (1872-1895), Velké Popovice 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika oddaných
Matrika (1721-1784), Velké Popovice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1817), Velké Popovice 14, matrika oddaných
Matrika (1817-1847), Velké Popovice 15, matrika oddaných
Matrika (1848-1889), Velké Popovice 20, matrika oddaných
Matrika (1880-1909), Kostelec u Křížků 33, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1721-1784), Velké Popovice 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1806), Velké Popovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1807-1830), Velké Popovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1831-1852), Velké Popovice 18, matrika zemřelých
Matrika (1853-1910), Velké Popovice 23, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!