část obce Pětihosty

Identifikace

ICZUJ: 529656
KODCOB: 147494
ID31: 8554
ID32: 8554
GPS: JTSK (Y, X): 725625, 1067916
S-42 (Y, X): 3478957.605, 5528396.448
UTM (Y, X): 478842.5998, 5526045.0840
Šířka/Délka: 49° 53' 11.1447816400", 14° 42' 19.7105755900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PĚTIHOSTY v r. 1869 pod názvem Pětichvosty osada obce Zaječice v okr. Karlín, v r. 1880-1890 pod názvem Pětichvosty osada obce Zaječice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1900-1910 osada obce Zaječice v okr. Královské Vinohrady, v r. 1921-1930 obec v okr. Jílové, v r. 1950 obec v okr. Říčany, v r. 1961-1992 část obce Senohraby v okr. Praha-východ, od 1.1.1993 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Pětihosty
část obce Pětichvosty
část obce Pětichvosty

Nadřazená místa

obec Pětihosty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1678), Poříčí nad Sázavou 1, matrika narozených
Matrika (1678-1694), Poříčí nad Sázavou, matrika narozených
Matrika (1693-1697), Poříčí nad Sázavou 3, matrika narozených
Matrika (1795-1807), Pyšely 5, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1807-1840), Pyšely 6, matrika narozených
Matrika (1841-1856), Pyšely 8, matrika narozených
Matrika (1874-1891), Pyšely 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1667-1668), Poříčí nad Sázavou 1, matrika oddaných
Matrika (1678-1693), Poříčí nad Sázavou, matrika oddaných
(1678-1720), Pyšely 1, matrika oddaných
Matrika (1693-1697), Poříčí nad Sázavou 3, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1795-1841), Pyšely 9, matrika oddaných
Matrika (1842-1864), Pyšely 10, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Pyšely 19, matrika oddaných
Matrika (1678-1693), Poříčí nad Sázavou, matrika zemřelých
Matrika (1693-1697), Poříčí nad Sázavou 3, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1795-1847), Pyšely 11, matrika zemřelých
Matrika (1848-1873), Pyšely 12, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1841), Pyšely 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!