část obce Turkovice

Identifikace

ICZUJ: 538582
KODCOB: 111287
ID31: 8552
ID32: 8552
GPS: JTSK (Y, X): 721897, 1066595
S-42 (Y, X): 3482485.071, 5530186.212
UTM (Y, X): 482368.6292, 5527834.1200
Šířka/Délka: 49° 54' 9.4831983770", 14° 45' 16.1195200100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TURKOVICE v r. 1869-1890 osada obce Hrusice v okr. Český Brod, v r. 1900-1910 osada obce Hrusice v okr. Žižkov, v r. 1921-1950 obec v okr. Říčany, od r. 1961 část obce Ondřejov v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Turkovice

Nadřazená místa

obec Ondřejov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1629-1825), Mnichovice 13, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Matrika (1716-1784), Mnichovice 1c, matrika narozených
Matrika (1749-1780), Mnichovice 2, matrika narozených
Matrika (1781-1785), Mnichovice 13, matrika narozených
Matrika (1785-1806), Mnichovice 3, matrika narozených
Matrika (1787-1808), Hrusice 1, matrika narozených
Matrika (1803-1828), Hrusice 2, matrika narozených
Matrika (1829-1841), Hrusice 3, matrika narozených
Matrika (1841-1874), Hrusice 9, matrika narozených
Matrika (1875-1905), Hrusice 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1716-1745), Mnichovice 1c, matrika oddaných
Matrika (1787-1808), Hrusice 4, matrika oddaných
Matrika (1809-1844), Hrusice 5, matrika oddaných
Matrika (1845-1885), Hrusice 10, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1716-1785), Mnichovice 1c, matrika zemřelých
Matrika (1787-1808), Hrusice 6, matrika zemřelých
Matrika (1808-1833), Hrusice 7, matrika zemřelých
Matrika (1834-1874), Hrusice 8, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!