část obce Ondřejov

Identifikace

ICZUJ: 538582
KODCOB: 111279
ID31: 8550
ID32: 8550
GPS: JTSK (Y, X): 719746, 1066651
S-42 (Y, X): 3484625.623, 5530407.396
UTM (Y, X): 484508.3089, 5528055.2130
Šířka/Délka: 49° 54' 16.8552741400", 14° 47' 3.3512894740"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ONDŘEJOV v r. 1869-1930 obec v okr. Český Brod, v r. 1950 obec v okr. Říčany, od r. 1961 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Ondřejov

Nadřazená místa

obec Ondřejov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Matrika (1716-1784), Mnichovice 1c, matrika narozených
Matrika (1749-1780), Mnichovice 2, matrika narozených
Matrika (1754-1784), Pyšely 3, matrika narozených
Matrika (1778-1868), Ondřejov 1, matrika narozených
Matrika (1784-1819), Ondřejov 2, matrika narozených
Matrika (1820-1833), Ondřejov 4, matrika narozených
Matrika (1834-1850), Ondřejov 5, matrika narozených
Matrika (1851-1864), Ondřejov 6, matrika narozených
Matrika narozených (1862-1876), Kostelec nad Č.L. 24, matrika narozených
Matrika (1865-1877), Ondřejov 13, matrika narozených
Matrika (1878-1889), Ondřejov 14, matrika narozených
Matrika (1890-1906), Ondřejov 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1716-1745), Mnichovice 1c, matrika oddaných
Matrika (1754-1794), Pyšely 3, matrika oddaných
Matrika (1778-1868), Ondřejov 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1833), Ondřejov 7, matrika oddaných
Matrika (1834-1868), Ondřejov 9, matrika oddaných
Matrika (1869-1914), Ondřejov 16, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1716-1785), Mnichovice 1c, matrika zemřelých
Matrika (1754-1781), Pyšely 3, matrika zemřelých
Matrika (1778-1868), Ondřejov 1, matrika zemřelých
Matrika (1788-1829), Ondřejov 10, matrika zemřelých
Matrika (1830-1868), Ondřejov 12, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1869-1911), Ondřejov 17, matrika zemřelých
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!