část obce Kunice

Identifikace

ICZUJ: 538426
KODCOB: 077232
ID31: 8524
ID32: 8524
GPS: JTSK (Y, X): 727298, 1062060
S-42 (Y, X): 3476544.970, 5533989.181
UTM (Y, X): 476430.9469, 5531635.5390
Šířka/Délka: 49° 56' 11.8311835900", 14° 40' 17.6254937700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KUNICE v r. 1869-1890 obec v okr. Český Brod, v r. 1900-1910 obec v okr. Žižkov, v r. 1921-1950 obec v okr. Říčany, od r. 1961 obec v okr. Praha-východ

Alternativní názvy

část obce Kunice

Nadřazená místa

obec Kunice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika narozených
Matrika (1716-1784), Mnichovice 1c, matrika narozených
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika narozených
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika narozených
Matrika (1785-1829), Vellké Popovice 5, matrika narozených
Matrika (1830-1852), Velké Popovice 6, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika oddaných
Matrika (1716-1745), Mnichovice 1c, matrika oddaných
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika oddaných
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika oddaných
Matrika (1785-1829), Velké Popovice 5, matrika oddaných
Matrika (1830-1852), Velké Popovice 6, matrika oddaných
Matrika (1848-1889), Velké Popovice 20, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1707-1736), Říčany 1, matrika zemřelých
Matrika (1716-1785), Mnichovice 1c, matrika zemřelých
Matrika (1737-1752), Říčany 2, matrika zemřelých
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika zemřelých
Matrika (1785-1829), Velké Popovice 5, matrika zemřelých
Matrika (1830-1852), Velké Popovice 6, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Index k matrice narozených a zemřelých (1707-1806), Říčany 17, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!